Сертификати

Сертификат по ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007;

Удостоверения от Камарата на строителите в България