През 2007г. ВиКСтрой ЕООД създава собствен Бетонов център.
Оборудването е ново, на немската фирма Schwing Stetter, с изцяло компютърно управление на процеса. 

  • Бетона полагаме с 28 и 24 метрови бетон помпи. 
  • Производството на бетоновите смеси е сертифицирано съгласно стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007; 
  • Прилагаме стриктен контрол на използваните материали и приготвения бетон.


Проект

Работим само с качествен български цимент на ХОЛСИМ България.

Влагаме качествените и ефективни добавки на